BU FIRSAT KAÇMAZ

2019-01-06 15:47:37 1053

SGK Müdürü Göksoy ve VAN ESOB Başkanı Berge, kamuoyuna yapılandırmadan faydalanma çağrısı yaptı. Son gün 31 Temmuz 2018…

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette devlete olan borçlar ile ilgili öne çıkan yapılandırma konusu gündeme geldi. Göksoy ve Berge, son tarih olan 31 Temmuz’a kadar başvuru yapılması gerektiğini hatırlattı. Berge, esnaf ve sanatkar ile devlete borcu olan herkesin bu yapılandırmadan faydalanması gerektiğini söyledi.  

 

İşte yapılandırmaya dair tüm detaylar
2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının borçları 7143 sayılı yeni yapılandırma ile sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılıyor.

 

Yüzde 50 ve yüzde 90’a kadar borç silinmesi
Yapılandırma kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödeyebilecek. Yine emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecektir. Bunun yanında yine yapılandırma çerçevesinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecek. Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde ise kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek. 

 

Emekli olma şansı var
Yasada eski yapılandırmalara ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek. Ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarından 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık süreleri durdurulacaktır. Böylece prim borcu bulunmayan BAĞ-KUR sigortalıları sağlık yardımlarından yararlanabilecek aynı zamanda prim borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayanlara da emekli aylığı bağlanabilecektir. 

 

18-29 yaş arasındaki girişimciye 1 yıl prim desteği
Yine 18-29 yaş aralığında olup 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle hazinece karşılanacak. Adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacak. Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenece. 2018 Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS prim borçları olsa dahi 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
 
Ödeme ve taksitlendirme
Peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlayacak ve ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek. Taksitle ödemelerde; 6 eşit taksit için (% 4,5), 9 eşit taksit için (% 8,3), 12 eşit taksit için (% 10,5), 18 eşit taksit için (% 15). Katsayısı uygulanacak. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecek. 

 

Resmi kurumların durumu 
Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitte ödeyebilecek. İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte (72 ay vade) ödenebilecek.  Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara; 24 eşit taksit için (%19,4), 30  eşit taksit için (%23,8), 36 eşit taksit için (%31,8) oranında vade farkı/kat sayı uygulanacak.

 

Başvuru yerleri
İşverenler Prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM / SGM. Primlerini kendi ödeyen Sigortalılar (4/a) Prim borçları için İlgili SGİM / SGM. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları Prim borçları için herhangi SGİM / SGM. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için Sigortalı dosyalarının olduğu SGİM / SGM. Kamu İdareleri (4/c) Kesenek/Prim, Fiili ve İtibari Hizmet, Ek Karşılık, Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü - Primler Daire Başkanlığına; İdari Para Cezaları için ise Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM Müdürlüğü’ne, 31/7/2018 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekiyor.                                                                                         
 
Duyurular & İlanlar

Ahilik

Bilgi Edinme Formları

Önemli Linkler