Hakkımızda

VAN ESOB | Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Esnaf ve sanat sahipleriyle, bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları" Olarak tanımlanmaktadır.

Odalar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun amir hükümlerine göre kurulur. Üst kuruluş olarak, İllerde teşkilatı bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine bağlı çalışırlar.

İster gezici olsun, ister bir dükkan veya bir sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar, ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan, tacir ve sanayici niteliğini kazanmamış, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren, hizmet meslek ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle temin eden 500 kişinin bir araya gelmesiyle oda kurulur.

Ayrıca, o yörede en az iki Esnaf ve Sanatkar Odasının bir araya gelmesiyle Odanın üst kurulusu olan "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği" kurulur.


Birliğimiz, 5362 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 62. Maddesinden aldığı güç ve yetki ile esnaf ve sanatkarın ürettiği mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini tespitle yükümlüdür. Malın ve hizmetin kalitesi ve standartlara uygunluğu ilkesini gözeterek, üreteni ve tüketeni hakkaniyet ölçülerinde b

VAN ESOB | Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Misyon & Vizyon

Bilgi eklenecektir.
Bilgi eklenecektir.